O nás

Občanské sdružení Hrad bez výhrad, o.s. bylo založeno jako platforma zastřešující jednotlivce a jejich aktivity ve snaze obnovit Státní hrad Veveří a jeho okolí jako kulturní a vzdělávací centrum regionu.

Základní cíle sdružení
* obnova kulturní krajiny okolí SH Veveří
* maximalizace využití potenciálu SH Veveří;
* rozvoj interaktivního vzdělávání a kulturního vyžití v prostorách SH Veveří a jeho okolí;
* zvýšení atraktivity SH Veveří a jeho okolí pro návštěvníky.

Hlavním pilířem aktivit občanského sdružení je posílení infrastruktury související s výše uvedenými aktivitami a obecně potenciálem SH Veveří, jakožto výrazného centra regionu s historickou tradicí. Ve spolupráci s krajskými a státními institucemi budou nastartovány projekty obnovy technického zázemí a kulturní krajiny. Jmenovitě jde zejména o obnovu historické aleje z hradu do obce Nové Dvory, poznávací stezky v okolních lesích, či technické zázemí pro vzdělávací a kulturní aktivity na SH Veveří a Školním statku VFU.

Neméně důležitou formou dosahování cílů sdružení je však i poskytování obecně prospěšných činností v oblasti rozvoje kulturních a vzdělávacích aktivit na SH Veveří a v jeho okolí. Jedná se především o aktivity zaměřené na rozšíření znalostí žáků základních a středních škol formou interaktivní výuky, především environmentálních a historických témat v reálném prostředí hradu a okolí. Významným doplněním pak jsou aktivity zaměřené na volný čas, resp. aktivní trávení volného času rodinami s dětmi.