Výbor

Výbor občanského sdružení Hrad bez výHrad:
Mgr. Petr Fedor
Ing. Martin Nesrsta
Kateřina Vorálková

Předseda
Ing. Martin Nesrsta

Revizor
Bc. Marek Chlup