Projekty

Základní aktivity občanského sdružení Hrad bez výhrad jsou postaveny na třech pilířích:

Priorita 1 – Obnova historické aleje Státní hrad Veveří – Nové dvory
Mezi hradem Veveří a obcí Nové dvory v historii vedla spojnice, která byla poté, co hrad přestal plnit svou funkci, z části rozorána a z části začala sloužit jako hlavní přístupová silnice (převážně pro motorová vozidla) k hradu. Těmito změnami bylo ztraceno přirozené propojení hradu a přilehlé obce, které v současné době velmi omezuje jejich vzájemné propojení, zejména pak pro pěší návštěvníky.
Obnova souvislé aleje mezi hradem a obcí Nové dvory přispěje ke zvýšení jejich vzájemné dostupnosti, která je nezbytná pro plné využití obou center. Alej bude výchozím bodem pro plánované poznávací okruhy v okolí hradu i „bezpečnou zónou“ pro pohyb návštěvníků, zejména pak rodin s dětmi či seniory.

Priorita 2 – Rozvoj kulturních a vzdělávacích aktivit

Priorita 3 – Prostory pro vzdělávací centrum